детска здравна къща

Фондацията участва в провеждането на здравни изложения за деца под формата на детска здравна къща. Обикновено се провежда на открито, като се изграждат различни постове. Там децата се срещат с различни лечебни фактори – д-р Въздухаров, д-р Бълбуков, д-р Гладников, д-р Слънчов и други. 

Чрез различни занимания на постове те се запознават с ползата от здравословният начин на живот и се засилва мотивацията им за изграждане на здравословни навици!