Нашата концепция за ЗДРАВЕ

На много от нас би ни било трудно да определим какво точно е здравето. Дали е само отсъствието на болест или болка? Или много повече…Но дори и да не знаем  академично му определение, ние всички искаме да сме здрави.

       Да си здрав е наше естествено състояние, дар, които получаваме заедно с дара на живота! Дар обаче, които трябва да опазим!  Въпреки големият напредък на медицинските технологии и постиженията на фармацията, съвременният човек се убеждава, че грижата за собственото здраве чрез придържане към здравословен начина на живот е съвсем естествена необходимост и отговорност на всеки един от нас. И това не би трябвало да се възприема като бреме, тъй като „наградата” е благополучие в различна форма и степен и основна предпоставка за щастие.      

      Световната здравна организация определя здравето като ” пълно физическо, психическо и социално благополучие”.  Бихме могли да кажем, че да си здрав означава да живееш съобразно законите на Твореца и да си ангажиран активно с доброто на другите.  И тъй като има много фактори, които нарушават това равновесие, ние трябва да се научим да разпознаваме и използваме естествените лечебни средства от околната среда и да изградим комплекс от навици, които мощно да поддържат и възстановяват здравето ни.

     Кои са тези фактори и как да ги използваме – ето  една от основните задачи на Фондация „Грижа за здравето“ – да направи достъпно и разбираемо това за по- голям кръг от хора, чрез семинари и образователни програми.

Харесайте статията?

Share on facebook
Сподели в Facebook
Share on twitter
Сподели в Twitter
Share on linkedin
Сподели в Linkdin
Share on pinterest
Сподели в Pinterest